Karty metaforyczne

O szkoleniu

Karty metaforyczne to niezwykle bogate i twórcze narzędzie, przydatne tak w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi. Od wielu lat stosowane jest w procesie pomagania; znane na całym świecie karty metaforyczne poszerzają znacząco sposoby udzielania wsparcia i pomocy. Są bardzo bezpieczne  – bo metafortczne i niedyrektywne. Nadają się do pracy z róznymi klientami (w różnym wieku) i róznych sytuacjach życiowych.  Przydatne są w działaniach integrujących, wzmacniających, doradczych, lub – po prostu – jako narzędzie wzbogacające spotkanie z drugim człowiekiem.

W sytuacji udzielania wsparcia/pomagania karty metaforyczne mogą w znaczący sposób wspomóc pracę pomagacza. Znajdują one swoje zastosowanie m.in. w pogłębianiu wglądu klienta, wspomaganiu redukcji lęku, rozumieniu kontekstu społecznego czy wzmacnianiu strategii zaradczych. Karty metaforyczne to znakomite uzupełnienie technik eksternalizacyjnych i opartych o metaforę. W pracy z grupą praca kartami wspiera pogłębianie relacji interpersonalnych i może być np. sposobem na budowanie informacji zwrotnych.

 

Uczestnicy

Uczestnikiem szkolenia może być każdy kto jest zainteresowany poznaniem założeń i technik pracy przy użyciu kart metaforycznych. Na szkolenie zapraszamy osoby pracujące w różnych obszarach wsparcia: w placówkach wsparcia dziennego, jako asystenci rodziny, na sali szkoleniowej, czy w gabinecie terapeutycznym.

Program

W ramach 30-to godzinnego warsztatu uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności stosowania kart metaforycznych w praktyce, w tym adaptowania poznanych struktur pracy kartami metaforycznymi oraz przygotowywania własnych struktur w pracy z klientem, tak dorosłym, jak i dzieckiem.

 

 1. Przegląd kart metaforycznych, kontekst powstania oraz obszary zastosowań.
  .
 2. Struktury do pracy indywidualnej:
  • nawiązywanie i pogłębianie kontaktu
  • korzystanie z kart pracy z dzieckiem i dorosłym
  • budowanie struktur wspomagających proces terapeutyczny, m.in.:
   • karty a techniki eksternalizacyjne
   • budowanie metafory w oparciu o karty
   • wzmacnianie potencjału klienta, jego strategii zaradczych
   • praca nad granicami.
 3. Karty metaforyczne a praca z grupą; różnorodne zastosowania:
  • działania integracyjne i edukacyjne
  • wzmacnianie interakcji grupowych (m.in. budowanie informacji zwrotnej)
  • wykorzystanie kart w pracy z diadą / rodziną.

Organizacja

27-28-29.10.2023 r.
Śląski Ośrodek PSRu- Sosnowiec,
ul. Główna 19

Koszt szkolenia: 850 zł brutto
Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

Członkowie PSTTSR  mający opłacone składki członkowskie mogą skorzystać z 10% rabatu.

Prowadzący: Magdalena Szutarska

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuję się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczy między innymi: pracy kartami metaforycznymi, w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Prowadzi szkolenia z metody Kids’ Skills. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska  i jest akredytowane przez PSTTSR przez co umożliwia uczestnikom udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Bezpośredni link do opisu procedury certyfikacji w ramach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.