European Brief Therapy Association (EBTA)

konferencja
ebta
w polsce

Sosnowiec 15-17 września 2023

Niezwykle miło jest nam poinformować, że najbliższa konferncja EBTA odbędzie się w Polsce w Sosnowcu. Niebawem zaprosimy Państwa na osobną stronę poświęconą konferencji.

European Brief Therapy Association (EBTA)
Europejskie Stowarzyszenie Terapii Krótkoterminowej

Zostało założone w 1993 roku przez Steve’a de Shazera i Insoo Kim Berga oraz grupę europejskich praktyków skoncentrowanych na rozwiązaniach. Stanowi europejską platformę dla osób zainteresowanych terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach. EBTA promuje, wspiera i rozwija teorię, badania i praktykę skoncentrowaną na rozwiązaniach w ramach psychoterapii, poradnictwa, edukacji i pokrewnych obszarów pracy, a także w innych kontekstach zawodowych, takich jak rehabilitacja, specjalistyczne dziedziny zdrowia i pomocy społecznej w Europie i poza nią.