Profilaktyka

Wzmacniamy czynniki ochronne
u dzieci i młodzieży

  Realizujemy działania profilaktyczne wzmacniające czynniki ochronne oraz
prawidłową więź z osobą najbliższą w najmłodszym wieku dziecka, które warunkują jego podstawowe umiejętności tworzenia relacji emocjonalnych. Działania kierujemy też do młodzieży i ich opiekunów. W naszej pracy koncentrujemy się na wzmacnianiu czynników chroniących, rozwijaniu kompetencji społecznych i umiejętności życiowych dzieci i młodzieży,

 

W profilaktyce
korzystamy z założeń
terapii systemowej
i ericksonowskiej

Na przykład w programie „Kraina Świetlików” praca w sytuacji transowej, nawiązuje
do ericksonowskiego rozumienia transu jako naturalnego, spontanicznego
stanu skoncentrowania uwagi i fantazji na wewnętrznych doświadczeniach
dziecka.

W tej koncepcji istotnym założeniem jest podążanie za indywidualnymi zasobami dziecka, jakie uwalniają się pod wpływem skupienia jego uwagi na fantazjach, wyobrażeniach oraz osobistych refleksjach wewnętrznych.

Nasze programy

Program Kraina Świetlików

Kraina Świetlików to szeroka oferta wsparcia rozwoju społeczno-emocjonalnego stworzona dla dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz przedstawicieli instytucji. Powstała na bazie autorskiego programu edukacyjno-rozwojowego. Teoretycznym zapleczem programu jest myśl terapii ericksonowskiej oraz filozofia modelu systemowego i narracyjnego.

Program Ambasadorzy nieMożliwego

Autorski program o profilu profilaktyczno – terapeutycznym. Program koncentruje się na poszukiwaniu talentów u dzieci i młodzieży. W trakcie programu uczymy jak wykorzystać swój talent i odważnie marzyć o lepszym życiu i świecie.

Gotowy rozpocząć przygodę?

„Nawet cuda zajmują trochę czasu”
– wróżka z Krainy Świetlików