O nas

Różnica, która czyni różnicę

Jesteśmy wiodącym na terenie województwa śląskiego ośrodkiem wykorzystującym praktykę skoncentrowaną na rozwiązaniach w profilaktycznej i terapeutycznej pracy
z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami.

Rekomendowani trenerzy

rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ponad 15 lat doświadczenia

jesteśmy praktykami posiadającymi
wieloletnie doświadczenie

Elastyczność

w dostosowaniu do bieżącej sytuacji

Główne założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, to ponad 30 lat teoretycznego rozwoju, praktyki klinicznej oraz empirycznych badań zapoczątkowanych przez Insoo Kim Berg
i Steve de Schazer’a i ich współpracowników oraz klientów w Centrum Krótkoterminowej Terapii Rodzin w Milwaukee.

Szukanie rozwiązań

Pomoc  klientom w zmianie jest praktyczniejsza poprzez konstruowanie rozwiązań, a nie skupianie się na problemach.

Istnieją wyjątki

Był taki czas, w którym klient z powodzeniem poradził sobie lub rozwiązał występujące trudności i wyzwania.

Klient ekspertem

Doświadczenia życiowe klienta i jego umiejętności to zasoby umożliwiające wdrożenie praktycznego i trwałego rozwiązania.

Mapa to nie terytorium

Słynny cytat Alfreda Korzybskiego z 1931 roku stał się ważną myślą w świecie praktyków skoncentrowanych na rozwiązaniach.

Małe | Duże zmiany

Wprowadzanie małych zmian przez klienta może pociągnąć za sobą większe, przybliżające do pożądanej zmiany. 

Konteksty

Klienci funkcjonują w różnych kontekstach, z którymi budują różne relacje. Zmiana może odnosić się do kilku z nich.

Co robimy

Nasze główne obszary działań obejmują

Wsparcie dla dzieci

W pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystujemy metodę Kids Skills

Programy profilaktyczne

Bazujemy na wzmacnianiu czynników  ochronnych i koncepcji rezyliencji

Treningi

Wspieramy superwizyjnie i szkoleniowo rodziców zastępczych

Szkolenia specjalistów

Realizujemy szkolenia specjalistyczne
i treningi rozwojowe

Wzmacnianie więzi

Pracujemy z rodzicami i dziećmi nad wzmocnieniem ich wzajemnej relacji

Superwizja środowiskowa

Wspieramy specjalistów pracujących środowiskowo z dziećmi i rodziną

Do kogo kierujemy działania

Nasze działania kierujemy do osób prywatnych oraz profesjonalistów.
.

Wspieramy rozwój umiejętności osób zawodowo zajmujących się pomaganiem oraz staramy się poprawić jakość życia codziennego.

Dzieci i ich opiekunowie

Rodzice zastępczy

Świetlice

Trenerzy

Nastolatkowie

Specjaliści z obszaru wsparcia

Przedszkola i szkoły

Firmy i zespoły

Wykorzystujemy PSR w pracy  wzmacniającej przywiązanie!

 

Trening Relacji Przywiązaniowej pozwala rodzicom i opiekunom dzieci w wieku 1 -6 lat nabywać praktyczne i oparte na badaniach  sposoby budowania bezpiecznej więzi.

Zapraszamy do współpracy!

Jeśli zainteresowały Cię nasze działania i chciałbyś nawiązać z nami współpracę zapraszamy do kontaktu.