Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Zapraszamy do udziału w treningu interpersonalnym – grupowej formie pracy, która pozwala uczestnikom przejść przez etapy naturalnego procesu grupowego, przynosząc osobiste korzyści rozwojowe, a przede wszystkim zwiększyć ich kompetencje w pracy z innymi. To atrakcyjna forma rozwoju osobistego, pozwalająca lepiej nazwać świat własnych doświadczeń emocjonalnych, dająca przestrzeń do obserwacji swoich zachowań w grupie i otrzymanie w bezpiecznych warunkach informacji zwrotnej od innych

Prowadzący

Joanna Kapuscinska

psycholog, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, licencjonowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany terapeuta i trener PSTTSR, dyplomowany coach. 

Od ponad 30 lat prowadzi treningi: interpersonalne, integracyjne, twórczego myślenia, antystresowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych.

Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Adrian Drdzeń

pedagog, trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Certyfikowany superwizor Instytutu Psychologii Zdrowia  PTP w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w procesie certyfikacji w PSTTSR, Ambasador metody Kids’ Skills, terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom.

Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów rozwojowych.

 

Trening Interpersonalny prowadzony jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Dla osób biorących udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR trening jest uznawane jako praca własna rozwojowa.

Bezpośredni link do opisu procedury certyfikacji w ramach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Uczestnicy

Pierwotnie trening był wykorzystwany jako  narzędzie do szkolenia osób, które profesjonalnie zajmowały się pracą z innymi ludźmi (psychoterapeutów, psychologów, trenerów) jednak dzięki swojej skuteczności i wszechstronnemu zastosowaniu szybko zdobył popularność w różnych środowiskach. Dziś na treningi zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem, niezależnie od wykonywanego zawodu.

Do udziału w treningu zapraszamy osoby, które podjęły decyzję samodzielnie i dobrowolnie – nie są np. delegowane przez kogoś do udziału.

Cele treningu

Zasadniczym celem treningu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się miedzy ludźmi poprzez uwrażliwienie ich na siebie nawzajem i na siebie samych.

Trening interpersonalny ma charakter rozwojowy. Choć często jest intensywnym i odmieniającym doświadczeniem, nie jest pracą terapeutyczną. Podczas treningu kładzie się nacisk na interakcje z innymi ludźmi, doświadczane „tu i teraz”, na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami i wyrażenie uczuć w bezpiecznych warunkach grupy.

W trakcie treningu nie koncentrujemy się na przeszłości, a na chwili obecnej, nie szukamy przyczyn określonych zachowań czy uczuć, a raczej zachęcamy do ich autentycznego wyrażania.  Nie tu nastawienia na zmianę czy korektę zachowań, lecz na zrozumienie jak te zachowania oddziałują na innych.

Trening oparty jest na dynamice procesu grupowego co pozwala doświadczyć wielu interakcji w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W trakcie treningu uczestnicy przyjmują różne role, a rezultatem są zmiany u nich samych takie jak wzrost zaufania do ludzi, lepsza samoocena, elastyczność zachowania .

Korzyści

Z

Lepsze rozumienie mechanizmów komunikacji interpersonalnej

W bezpiecznych i komfortowych warunkach możesz nauczyć się tworzenia satysfakcjonujących relacji w życiu osobistym oraz zawodowym.

Z

Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych

Dzięki pracy w grupie nauczysz się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych, co przełoży się na korzystanie z nich w codziennych relacjach osobistych i zawodowych.

Z

Rozumienie sytuacji konfliktowych i odpowiednie na nie reagowanie.

Praca w grupie w bezpiecznych warunkach pozwoli Ci  na lepsze zrozumienie swoich skryptów komunikacyjnych szczególnie w sytuacjach wyzwania, konfliktu.

Z

Praca na swoich mocnych stronach.

Udział w treningu sprzyja lepszemu rozumieniu siebie, swoich mocnych stron i zasobów.

Z

Większa świadomość swoich potrzeb rozwojowych.

Dzięki treningowi uświadomisz sobie i skonkretyzujesz swoje potrzeby związane z rozwojem, uzyskasz lepszą samoocenę i większą swobodę wyrażania myśli i uczuć.

KIEDY

Termin treningu: 22-26.06.2022

1 dzień: 10.00-18.00,
2-5 dzień: 09.00-17.00

Miejsce treningu: Sosnowiec, siedziba Stowarzyszenia Moc Wsparcia (ul. Główna 19, 41-215 Sosnowiec).

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zamieściliśmy najczęściej pojawiające się pytania. Jeżeli chcesz dopytać o coś więcej, to napisz e-mail na adres kontakt@osrodekpsr.pl lub zadzwoń do biura: 531 921 674

Ile osób liczy grupa treningowa?

Trening dla komfortu i poczucia bezpieczeństwa uczestników prowadzony jest w małych grupach. Grupy liczą od 8 do 14 osób.

Jaki jest czas trwania treningu?

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz na podstawie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu procesów grupowych, Trening Interpersonalny powinien trwać 40h.

Jest to optymalny czas dla rozwoju procesu grupowego, który jest podstawą pracy treningowej.

Czy muszę być obecna/y podczas całego treningu?

To bardzo ważne, żeby być obecnym każdego dnia treningu bo każdy odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju. Obecność jest obowiązkowa na całości treningu.

Z czego wynika skuteczność treningu?

W rakcie treningu dąży się do bycia  „tu i teraz”, dzięki czemu uczestnicy mogą na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich zachowań i sposobu w jaki są odbierani przez innych. Trening daje także możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia ich wpływu na zachowanie wobec innych. 

Czy w trakcie treningu zapewnione są posiłki?

W czasie trwania treningu zaplanowane są przerwy obiadowe, uczestnik ma możliwość zamówienia posiłku we własnym zakresie. 

Co zawiera się w kosztach treningu?

Cena zawiera: 5 dniowy trening interpersonalny zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, indywidualną sesje online przed treningiem oraz sesję on-line  w małej grupie po treningu, sale dostosowane do pracy treningowej oraz całodzienny bufet kawowy.

Czy trening jest dla każdego?

Trening interpersonalny to doświadczenie dla ludzi zainteresowanych własnym rozwojem, ale także dla tych, którzy nie są zadowoleni z tego, jak funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi. Motywem do uczestniczenia może więc być chęć wzrostu samoświadomości, jak również zrozumienie mechanizmów interakcji i w obszarze kontaktów z drugim człowiekiem / grupą.

O czym warto pamiętać?

Trening jest mocno roziwjającym i jednocześne wymagającym doświadczeniem emocjonalnym, z tego powodu wszyscy, którzy rozważają uczestniczenie w treningu, powinni mieć świadomość, że udział w nim jest związany z kontaktem z własnymi emocjami oraz z emocjami grupy.