Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest:

  • Obecność podczas wszystkich spotkań.
  • Przygotowanie dwóch nagrań wideo sesji z klientem wraz ze stenogramem wg uprzednio określonego wzoru.
  • Realizacja prac własnych, zlecanych przez poszczególnych prowadzących w ramach kolejnych zjazdów szkoleniowych.
  • Opracowanie pisemnych prac na zadane tematy.
  • Sporządzenie genogramu zasobów swojej rodziny.
  • Lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007, Luc Isebaert, O jednej z terapii krótkoterminowej).