TSR – kurs podstawowy

TSR: szkolenie podstawowe z Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Zapraszamy do udziału w kursie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – poziom podstawowy. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do praktycznego posługiwania się metodą. Szkolenie wprowadza
w rozumienie praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach i pozwala na podstawowe nabycie umiejętności pracy z klientami w tej modalności  

Prowadzący

Magdalena Szutarska

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor
Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadam certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuję z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuję się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczę między innymi: pracy kartami metaforycznymi, w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Prowadzę szkolenia z metody Kids’ Skills. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Pracę na rzecz drugiego człowieka traktuję jak pełną niespodzianek podróż a towarzyszenie w zmianie to dla mnie przywilej. Pielęgnuję w sobie myśl, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Adrian Drdzeń

pedagog, trener treningu interpersonalnego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany superwizor IPZ PTP. Certyfikowany Superwizor Pracy Socjalnej. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w procesie certyfikacji w PSTTSR, Ambasador metody Kids’ Skills w Polsce. Terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert Treningu Relacji Przywiązaniowej (TRP). Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów.

Joanna Kapuścińska

psycholog, certyfikowany terapeuta, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, dyplomowany coach, licencjonowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu.
Posiada ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe. Podejmowała działania edukacyjne na Akademii Medycznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach. Aktualnie prowadzi wykłady i zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracownikiem „Metrum” Szkolenia Coaching Doradztwo w Katowicach, trenerem Szkoły Trenerów „Metrum”. Prowadzę treningi: interpersonalne, integracyjne, twórczego myślenia, antystresowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuję zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Pracownia Psychologiczna Magdalena Szutarska  i jest akredytowane przez PSTTSR przez co umożliwia uczestnikom udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Bezpośredni link do opisu procedury certyfikacji w ramach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Uczestnicy

Uczestnikiem szkolenia może być każdy kto jest zainteresowany poznaniem założeń i podstawowych technik pracy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić jak działa ono w praktyce kontaktu z drugim człowiekiem. Może to być początek przygody z TSRem lub sposób na dopełnienie własnego nurtu pracy pomocowej.

 

Cele kursu

Kurs stanowi wprowadzenie do zasad i praktyki podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, w tym: rozwoju TSR; podstaw teoretycznych TSR; rozumienia procesu terapeutycznego; podstawowych narzędzi w TSR.

Kurs skupia się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, tak aby każdy uczestnik mógł zacząć stosować praktykę skoncentrowaną na rozwiązaniach po powrocie do miejsca pracy. Kurs stanowi też dobrą podstawą do dalszego samorozwoju.

Program

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach stale się rozwija, więc każdy kurs jest wyjątkowym wydarzeniem, którego program jest dostosowywany tak, aby dopasować merytorycznie do najbardziej aktualnej praktyki. Program kursu zawiera następujące tematy:

Z

Założenia i rozwój TSR

Z

Znaczenie postawy "niewiedzy"

Z

Motywacja do zmiany

Z

Prowadzenie pierwszej sesji

Z

Pozyskiwanie kompetencji i zasobów

Z

Podkreślanie postępów

Z

Kończenie pierwszej sesji i kolejne

Inwestycja


Płatność jednorazowa:
1.800 zł brutto
Płatność w ratach: 2 X 900 zł

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

Członkowie PSTTSR  mający opłacone składki członkowskie mogą skorzystać z 10% rabatu.

Kiedy

09-11.02.2024
08-10.03.2024
12-13.04.2024

 

Liczba godzin

Zjazdy

Metody pracy

Podejścia Skoncentrowanej na Rozwiązaniach można się nauczyć tylko poprzez „działanie”, dlatego metody prowadzenia kursu to odzwierciedlają. Kurs zawiera dużo elementów ćwiczeń praktycznych rozwijających umiejętności, zaprojektowanych  tak, aby były bezpośrednio użyteczne w pracy z klientami. Większość ćwiczeń wykonywana jest w parach, trójkach i małych grupach. Stosowanie podejścia zostanie również zademonstrowane za pomocą nagranych sesji.

Informacje organizacyjne

Zajęcia realizowane będą stacjonarnie. Przewiduje się możliwość pracy w formule hybrydowej. Sposób pracy zależny jest od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i wprowadzonych obostrzeń.
Szkolenie jest realizowane w Sosnowcu .

 

Rejestracja