TSR – kurs podstawowy

Kurs TSR - poziom podstawowy

Zapraszamy do udziału w kursie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach – poziom podstawowy. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do praktycznego posługiwania się metodą. Szkolenie wprowadza
w rozumienie praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniach i pozwala na podstawowe nabycie umiejętności pracy z klientami w tej modalności  

Prowadzący

Magdalena Szutarska

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor
Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadam certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuję z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuję się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi. Jako trener uczę między innymi: pracy kartami metaforycznymi, w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w szeroko rozumianej pomocy społecznej i oświacie. Prowadzę szkolenia z metody Kids’ Skills. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji. Pracę na rzecz drugiego człowieka traktuję jak pełną niespodzianek podróż a towarzyszenie w zmianie to dla mnie przywilej. Pielęgnuję w sobie myśl, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Adrian Drdzeń

pedagog, rekomendowany trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, superwizor IPZ PTP, praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w trakcie certyfikacji w PSTTSR, praktyk metody Kids’ Skills, terapeuta w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert Treningu Relacji Przywiązaniowej (TRP). Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów. 

Adrian Kowalski

pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, trener treningu interpersonalnego oraz warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień potwierdzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie; specjalista w zakresie profilaktyki i socjoterapii – Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie; terapeuta TSR – Terapii Skoncentrowanejna Rozwiązaniach. Członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego, Animator Środowiskowy, uczestniczył w szkole pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie, szkolenia, konferencje, współpraca i tworzenie projektów pracy środowiskowe w wielu organizacjach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Od 24 lat kieruje, koordynuje, konsultuje oraz superwizuje zespoły realizujące innowatorskie projekty pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Poznańskim Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest akredytowane przez PSTTSR przez co umożliwia uczestnikom udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR.

Bezpośredni link do opisu procedury certyfikacji w ramach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Uczestnicy

Uczestnikiem szkolenia może być każdy kto jest zainteresowany poznaniem założeń i podstawowych technik pracy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić jak działa ono w praktyce kontaktu z drugim człowiekiem. Może to być początek przygody z TSRem lub sposób na dopełnienie własnego nurtu pracy pomocowej.

 

Cele kursu

Kurs stanowi wprowadzenie do zasad i praktyki podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, w tym: rozwoju TSR; podstaw teoretycznych TSR; rozumienia procesu terapeutycznego; podstawowych narzędzi w TSR.

Kurs skupia się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, tak aby każdy uczestnik mógł zacząć stosować praktykę skoncentrowaną na rozwiązaniach po powrocie do miejsca pracy. Kurs stanowi też dobrą podstawą do dalszego samorozwoju.

Program

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach stale się rozwija, więc każdy kurs jest wyjątkowym wydarzeniem, którego program jest dostosowywany tak, aby dopasować merytorycznie do najbardziej aktualnej praktyki. Program kursu zawiera następujące tematy:

Z

Założenia i rozwój TSR

Z

Znaczenie postawy "niewiedzy"

Z

Motywacja do zmiany

Z

Prowadzenie pierwszej sesji

Z

Pozyskiwanie kompetencji i zasobów

Z

Podkreślanie postępów

Z

Kończenie pierwszej sesji i kolejne

KIEDY


03-05.09.2021 (piątek-sobota-niedziela)

08-10.10.2021 (piątek-sobota-niedziela)

20-21.11.2021 (sobota-niedziela)

tsr_kurs_szkolenie_slask

INWESTYCJA


Płatność jednorazowa:
 1.500 zł brutto
Płatność w ratach: 3 X 500 zł

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie.

Członkowie PSTTSR  mający opłacone składki członkowskie mogą skorzystać z 10% rabatu.

Wolne miejsca

Liczba godzin

Zjazdy

Metody pracy

Podejścia Skoncentrowanej na Rozwiązaniach można się nauczyć tylko poprzez „działanie”, dlatego metody prowadzenia kursu to odzwierciedlają. Kurs zawiera dużo elementów ćwiczeń praktycznych rozwijających umiejętności, zaprojektowanych  tak, aby były bezpośrednio użyteczne w pracy z klientami. Większość ćwiczeń wykonywana jest w parach, trójkach i małych grupach. Stosowanie podejścia zostanie również zademonstrowane za pomocą nagranych sesji.

Informacje organizacyjne

Zajęcia realizowane będą stacjonarnie. Przewiduje się możliwość pracy w formule hybrydowej. Sposób pracy zależny jest od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i wprowadzonych obostrzeń.
Szkolenie jest realizowane w Czeladzi . 

 

Formularz rejestracyjny

  Imię*:

  Nazwisko*:

  ______________________________________________________________________

  Telefon kontaktowy uczestnika*

  Adres e-mail uczestnika*
  (na ten adres zostanie przesłana informacja o przyjęciu zgłoszenia)

  ______________________________________________________________________

  Wykonywany zawód*
  (Zgodnie z umową o pracę, zlecenie, dzieło lub wolontariat)

  Miejsce pracy*

  ______________________________________________________________________

  Forma płatności

  Dane do rachunku (Proszę podać dane Odbiorcy)

  Akceptuję warunki rejestracji
  Warunki rejestracji

  h

  wypełnij formularz

  }

  poczekaj na potwierdzenie

  masz pytanie?

  Chciałbyś o coś dopytać? Masz jakąś wątpliwość? Z chęcią udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu!