Adrian Drdzeń

pedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, w trakcie rekomendacji na trenera treningu interpersonalnego PTP. Certyfikowany superwizor IPZ PTP. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w procesie certyfikacji w PSTTSR, praktyk metody Kids’ Skills, terapeuta w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); certyfikowany ekspert Treningu Relacji Przywiązaniowej (TRP). Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów.

Danuta Pajor

Danuta Pajor

Adrian Drdzeń

Adrian Drdzeń

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

dr Aleksander Mańka

dr Aleksander Mańka