Adrian Kowalski

pionier pracy ulicznej z marginalizowanymi dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami na Śląsku, trener treningu interpersonalnego oraz warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień potwierdzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie; specjalista w zakresie profilaktyki i socjoterapii – Studium Metod Psychokorekcyjnych Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie; terapeuta TSR – Terapii Skoncentrowanejna Rozwiązaniach. Członek Międzynarodowej Organizacji ASHOKA – innowatorzy dla dobra publicznego, Animator Środowiskowy, uczestniczył w szkole pracy ulicznej w Stichting Streetcornerwork Centrum w Amsterdamie. Od 24 lat koordynuje, konsultuje oraz superwizuje zespoły realizujące innowatorskie projekty pracy z klientem w trudnej sytuacji życiowej.

Danuta Pajor

Danuta Pajor

Adrian Drdzeń

Adrian Drdzeń

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

dr Aleksander Mańka

dr Aleksander Mańka