Aleksander Mańka

terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, trener, adiunkt akademicki. Od 1997r. prowadzi praktykę w zakresie psychoprofilaktyki, terapii i innych form wspomagania rozwoju i zdrowia psychospołecznego. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią jego główną strategię działań. Podczas wieloletniej praktyki łączonej z pracą naukową na uczelniach krajowych i zagranicznych, zdobył bogate doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu zakłóceniom funkcjonowania w rodzinie, związku partnerskim oraz w sytuacjach problemowych. Swoją koncepcję pracy profilaktycznej i terapeutycznej sformułował przede wszystkim w oparciu o założenia podejścia systemowego, eriksonowskiego oraz orientacji skoncentrowanej na naturalnym podążaniu człowieka do szczęścia. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących tej problematyki.

Swoją pracę stale superwizuje z zespołami i ekspertami superwizyjnymi.

Danuta Pajor

Danuta Pajor

Adrian Drdzeń

Adrian Drdzeń

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

dr Aleksander Mańka

dr Aleksander Mańka