Danuta Pajor

Z wykształcenia jestem socjologiem, specjalistą pracy socjalnej, pracuję jako superwizor, coach i trener. Moje doświadczenie w pomocy społecznej obejmuje ponad 20 lat  pracy i kilkaset godzin pracy indywidualnej i szkoleniowej. Jestem praktykiem specjalizującym się w pracy z rodzinami, które borykają się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi z własnymi dziećmi.  Jestem trenerem rodzinnym z 15 letnim doświadczeniem szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych i przygotowuję rodziny do pełnienia tej roli.

Zostałam terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, bo wierzę, że w każdym człowieku drzemie potencjał do zmiany swojego życia a swoją rolę we wspieraniu innych upatruje w tym aby wydobyć i uruchomić w drugim człowieku mocne strony i możliwości, które będą pomocne w zmianie dotychczasowego życia. Posiadam certyfikat coacha na poziomie ACC wydany przez International Coach Federation. W roku 2017 otrzymałam certyfikat Superwizora Pracy Socjalnej wydany przez MPiPS.

Danuta Pajor

Danuta Pajor

Adrian Drdzeń

Adrian Drdzeń

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

dr Aleksander Mańka

dr Aleksander Mańka