Joanna Kapuścińska

psycholog, certyfikowany terapeuta, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, dyplomowany coach, licencjonowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu.
Posiada ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe. Podejmowała działania edukacyjne na Akademii Medycznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach. Aktualnie prowadzi wykłady i zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracownikiem „Metrum” Szkolenia Coaching Doradztwo w Katowicach, trenerem Szkoły Trenerów „Metrum”. Prowadzę treningi: interpersonalne, integracyjne, twórczego myślenia, antystresowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuję zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Danuta Pajor

Danuta Pajor

Adrian Drdzeń

Adrian Drdzeń

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

dr Aleksander Mańka

dr Aleksander Mańka