Superwizja

Magdalena Szutarska

psycholog, psychoterapeuta, trener, superwizor.

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat Ambasadora metody Kids’ Skills w Polsce, trenera PSPiA Klanza, oraz certyfikowanego terapeuty, trenera i superwizora TSR. Pracuje z dziećmi, dorosłymi i rodzinami, zajmuję się szczególnie obszarami związanymi z doświadczaną traumą, trudnościami rozwojowymi.

Kiedy: 08.02.2024

Miejsce: Sosnowiec

Koszt: 3h - 220 zł

Organizacja

Organizacja superwizji

Spotkania odbywają się z podziałem na dwie częsci. Uczestnik może się zdecydować na udział w jednej lub obu częsciach.

09.00 – 12.00

Częśćć I superwizji 

12.00 – 12.30 

Przerwa

12.30 – 15.30

Część II superwizji 

koszty 

Koszty udziału

Koszt udziału zależny jest od wybranego wariantu: udziału w jednej częsci lub obu częsciach.

220 zł brutto

Udział wyłącznie w I lub II części

320 zł brutto

Udział w obu częściach

Miejsce superwizji

Śląski Ośrodek PSR, Sosnowiec 

Członkowie PSTTSR  mający opłacone składki członkowskie mogą skorzystać z 10% rabatu.

Standardy

Udział w superwizjach jest jednym z kryteriów procesu certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i stanowi jego istotną część. Do poddawania swojej pracy superwizji, zobowiązani są również certyfikowani terapeuci. Superwizje dają możliwość poszerzanie własnej perspektywy w pracy z klientem, rozwijania umiejętności prowadzenia procesu zgodnie z zasadami etyki oraz z jak największą dbałością o dobro osób klienckich.
/treść ze strony: PSTRSR/

Bezpośredni link do opisu procedury certyfikacji w ramach Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.